Borbing :: 馳騁 - 大石左澗中/右/左 及觀石石澗 04/10/2012 :: 如心廣場巴士總站集合後乘51號巴士至荃錦公路石崗村站落車起步, 沿馬路回走至大轉彎位轉左穿林入澗上溯大石石澗, 分源位轉左澗, 又分源位轉上溯中支, 上源位右邊離澗跨脊穿林入澗下降大石左澗右支至與左支分源位大休. 休後上溯大石左澗左支至觀音山腰路離澗左走, 入鐵閘後即轉左入林, 接入澗下降觀石石澗至接大石石澗位下午茶. 下午茶沿澗下降至山(煤氣)路, 中途轉左穿草叢上荃錦公路. 右走至51號巴士雷公田站乘車往荃灣 20121004
Upload Date:10-05-2012 00:23:28
Viewed:350
www.fotop.netMainHIKING 2012馳騁 - 大石左澗中/右/左 及觀石石澗 04/10/2012  
    1 (of 341) Next Photo Last Photo
如心廣場巴士總站集合後乘51號巴士至荃錦公路石崗村站落車起步, 沿馬路回走至大轉彎位轉左穿林入澗上溯大石石澗, 分源位轉左澗, 又分源位轉上溯中支, 上源位右邊離澗跨脊穿林入澗下降大石左澗右支至與左支分源位大休. 休後上溯大石左澗左支至觀音山腰路離澗左走, 入鐵閘後即轉左入林, 接入澗下降觀石石澗至接大石石澗位下午茶. 下午茶沿澗下降至山(煤氣)路, 中途轉左穿草叢上荃錦公路. 右走至51號巴士雷公田站乘車往荃灣 20121004


[leave message]

    1 (of 341) Next Photo Last Photo
www.fotop.netMainHIKING 2012馳騁 - 大石左澗中/右/左 及觀石石澗 04/10/2012  
0.937065839767