Borbing :: 馳騁百澗週四小組 - 環塘徑 12/10/2017
Visits: 274 times
Last changed: Oct 13, 2017
104 items in this album
(15km) 健康村遊樂集合起步, 走百福道上斜, 過彎位後上左邊護土牆石級. 級頂接山路上寶馬山(200m). 出接金督馳馬徑後轉右前行少少便左穿林上脊頂路轉右走, 落再接金督馳馬徑轉續前走. 分岔路又轉右走至小馬坑(27)轉左走坑邊山路至晨運涼亭便入澗上溯小馬坑(27)至無線電站. 走右邊山路出再接金督馳馬徑, 中途又左入小馬西坑(25), 沿坑邊路走至一鐵閘位又走右邊山路上小馬山. 接脊路(?奕信徑2段)轉右, 接港島徑5段又轉右落至坳位轉走左邊山路落接P8環塘徑左走. 于畢潭石澗位大休. 休後續走P8環塘徑, 中途轉左穿林上山出接柏架山道. 左走至大風坳. 過大風坳沿柏架山道上少少便轉右走林中山路上柏架山(532m). 續落至一坳位發覺過左龍, 回上532山頭續往左落少少便轉左穿林入澗下降柏柴石澗一左支至柏架山上引水道. 離澗左走少少至柏柴石澗主源(C3)入澗下降至樹屋旁下午茶. 茶後回出柏架山下引水道, 沿引水道出濾水廠私家路轉左落走柏柴石澗旁山徑, 出峰華村尾球場. 穿峰華村落翡翠道. 右接環翠道落至柴灣道. 右走至班馬線過馬路後右走至怡順街, 左往柴灣體育館洗白白 20171012
Viewed: 93 times.
健康村遊樂集合 DSCN0537
Viewed: 44 times.
起步, 出遊樂場轉右走百福道上斜 DSCN0538
Viewed: 41 times.
中途過左邊馬路行至一大彎位後鐵欄石壆前 DSCN0539
Viewed: 35 times.
DSCN0542
轉左上石級 DSCN0540
Viewed: 38 times.
上石級 DSCN0541
Viewed: 35 times.
DSCN0542
Viewed: 37 times.
石級盡處接山路 DSCN0543
Viewed: 36 times.
DSCN0545
DSCN0546
走林中路 DSCN0544
Viewed: 34 times.
DSCN0545
Viewed: 38 times.
DSCN0546
Viewed: 38 times.
上抵寶馬山頂 DSCN0547
Viewed: 38 times.
DSCN0548
DSCN0550
DSCN0548
Viewed: 39 times.
出接金督馳馬徑後轉右前行少少便左穿林上脊 DSCN0549
Viewed: 35 times.
DSCN0550
Viewed: 38 times.
穿林上山 DSCN0551
Viewed: 31 times.
DSCN0554
接山脊路轉右走 DSCN0552
Viewed: 28 times.
落再接金督馳馬徑續前走 DSCN0553
Viewed: 32 times.
DSCN0554
Viewed: 32 times.
分岔路續前行 DSCN0555
Viewed: 34 times.
DSCN0556
DSCN0558
DSCN0556
Viewed: 33 times.
走至小馬坑(27)前轉左走坑邊山路 DSCN0557
Viewed: 31 times.
DSCN0558
Viewed: 33 times.
至晨運涼亭便入澗上溯小馬坑(27) DSCN0559
Viewed: 39 times.
DSCN0560
DSCN0562
DSCN0563
DSCN0560
Viewed: 37 times.
上溯小馬坑(27) DSCN0561
Viewed: 49 times.
DSCN0562
Viewed: 39 times.
DSCN0563
Viewed: 36 times.
DSCN0564
DSCN0565
DSCN0567
DSCN0564
Viewed: 36 times.
DSCN0565
Viewed: 38 times.
上溯小馬坑(27) DSCN0566
Viewed: 35 times.
DSCN0567
Viewed: 39 times.
DSCN0568
DSCN0569
DSCN0570
DSCN0568
Viewed: 35 times.
DSCN0569
Viewed: 38 times.
DSCN0570
Viewed: 44 times.
上溯小馬坑(27) DSCN0571
Viewed: 34 times.
[leave message] [email album]6 0.0355315208435 0.264048099518